DALYVAUJAME PROJEKTUOSE. INFORMACIJA APIE EINAMUOSIUS PROJEKTUS

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „UAB „Raseinių žuvininkystė“ produktyvios investicijos į akvakultūrą“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Pagal projektą UAB „Raseinių žuvininkystė“ teritorijoje buvo pastatytos grūdų džiovyklos, sandėlis ir įrengtos svarstyklės.

DALYVAUJAME PROJEKTUOSE. INFORMACIJA APIE EINAMUOSIUS PROJEKTUS

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio plėtrai“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įsigyjant naują kombainą, kuriant papildomą darbo vietą, gerinant saugos ir darbo sąlygas. Projektu įsigyta moderni technika – kombainas, kurio pagalba nuimamas ir kuliamas ūkyje užaugintas grūdų derlius, skiriamas pašarų, naudojamų ūkyje auginamoms žuvims šerti, paruošimui. Gamybinėje įmonės bazėje paruošiami geriausios kokybės pašarai, kurie nuo grūdų išauginimo ir nuėmimo paruošiami, laikomi ir transportuojami geriausiomis sąlygomis.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Akvakultūros ūkio tobulinimas ir modernizavimas“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Akvakultūros ūkio tobulinimas ir modernizavimas“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, gerinant akvakultūros produktų kokybę, kuriant papildomą darbo vietą. Projektu modernizuoti žuvų auginimo rezervuarai, esantys Palovaičio k., Raseinių r. sav. Atliktas gyvos žuvies rezervuarų paprastasis remontas bei pritaikytos naujausios technologijos, sukurtas švaresnis ir konkurencingesnis produktas.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros ūkio ir produktų kokybės gerinimą“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros ūkio ir produktų kokybės gerinimą“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – tapti dar labiau konkurencinga akvakultūros įmone, įsigyjant modernią įrangą, sukuriant naują darbo vietą, gerinant saugos ir darbo sąlygas. Įgyvendinant projektą, įsigyta automatinė grūdų transportavimo įranga (6 vnt.), plastikiniai pontonai (10 vnt.), automatinis kelio barjeras bei stogo ir sienų sistema.

© 2023