UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Akvakultūros ūkio tobulinimas ir modernizavimas“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Akvakultūros ūkio tobulinimas ir modernizavimas“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, gerinant akvakultūros produktų kokybę, kuriant papildomą darbo vietą. Projektu modernizuoti žuvų auginimo rezervuarai, esantys Palovaičio k., Raseinių r. sav. Atliktas gyvos žuvies rezervuarų paprastasis remontas bei pritaikytos naujausios technologijos, sukurtas švaresnis ir konkurencingesnis produktas.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros ūkio ir produktų kokybės gerinimą“ UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros ūkio ir produktų kokybės gerinimą“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – tapti dar labiau konkurencinga akvakultūros įmone, įsigyjant modernią įrangą, sukuriant naują darbo vietą, gerinant saugos ir darbo sąlygas. Įgyvendinant projektą, įsigyta automatinė grūdų transportavimo įranga (6 vnt.), plastikiniai pontonai (10 vnt.), automatinis kelio barjeras bi stogo ir sienų sistema.

© 2023