Informacija apie projektus

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „UAB „Raseinių žuvininkystė“ produktyvios investicijos į akvakultūrą“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „UAB „Raseinių žuvininkystė“ produktyvios investicijos į akvakultūrą“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Pagal projektą UAB „Raseinių žuvininkystė“ teritorijoje buvo pastatytos grūdų džiovyklos, sandėlis ir įrengtos svarstyklės.

Raseinių žuvininkų asociacija įgyvendino vietos projektą „Kelio Gervinė - Palovaitis Nr. 7v115 kapitalinis remontas ir jo pritaikymas visuomenės poreikiams“

Raseinių žuvininkų asociacija sėkmingai baigė įgyvendinti vietos projektą „Kelio Gervinė - Palovaitis Nr. 7v115 kapitalinis remontas ir jo pritaikymas visuomenės poreikiams“ pagal VPS priemonę „Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“. Jo metu buvo kapitaliai sutvarkyta ir išasfaltuota kelio Gervinė - Palovaitis atkarpa, kuri pagerins gyventojams susisiekimą. Vietos projekto įgyvendinimo metu išasfaltuota 750 m kelio Gervinė - Palovaitis atkarpa.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros produktų perdirbimą“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros produktų perdirbimą“ pagal VPS priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Projekto tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, įsigyjant akvakultūros produktų perdirbimui skirtą įrangą, įvedant naują produktą, kuriant naują darbo vietą. Pagal projektą UAB „Raseinių žuvininkystė“ įsigijo termoformavimo mašiną, su kuria yra pakuojamas skrostas karpis.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio modernizavimui“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio modernizavimui“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, naujos darbo vietos kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. Pagal projektą UAB „Raseinių žuvininkystė“ įsigijo traktorių, kuris yra skirtas ne tik žemės ūkiui, bet ir tvenkinių, vasarinimo metu, dugnų įdirbimui. Taip pat įsigytas diskinis skutikas žemės apdirbimui pagerinti sekliai įdirbant dirvą, sėjamoji, kurios pagalba gali patys užsiauginti pašarus, įsigytas trąšų barstytuvas žemės ūkiui pagerinti ir kurio pagalba yra barstomos trąšos. Su trąšų barstytuvu taip pat yra barstomos negesintos kalkės tvenkinių dugnuose tam, kad būtų atlikta dezinfekcija. Projektu įsigytos ir stebėjimo kameros, kurios skirtos aplinkai stebėti ir žuvų prevencijai nuo žuvilesių paukščių bei prevencijai nuo biologinio turto vagysčių.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Gamybos bazės plėtra“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Gamybos bazės plėtra“ pagal VPS priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Projekto tikslas – investicijos į akvakultūros produktų perdirbimo plėtrą, įsigyjant modernią perdirbimui skirtą įrangą, įvedant naują produktą, kuriant naują darbo vietą. Projekto tikslas pasiektas, į žuvies perdirbimo cechą UAB „Raseinių žuvininkystė“ įsigijo svaiginimo įrangą, filetavimo mašiną, kaulų smulkintuvą, svėrimo/etikečių spausdinimo sistemą ir ledo generatorių. Įsigyta nauja įranga padeda įmonei plėsti gamybos paslaugų apimtis. Nauja įranga teigiamai veikia ir darbuotojų saugos, higienos, sveikatos bei darbo sąlygas.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio plėtrai“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio plėtrai“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įsigyjant naują kombainą, kuriant papildomą darbo vietą, gerinant saugos ir darbo sąlygas. Projektu įsigyta moderni technika – kombainas, kurio pagalba nuimamas ir kuliamas ūkyje užaugintas grūdų derlius, skiriamas pašarų, naudojamų ūkyje auginamoms žuvims šerti, paruošimui. Gamybinėje įmonės bazėje paruošiami geriausios kokybės pašarai, kurie nuo grūdų išauginimo ir nuėmimo paruošiami, laikomi ir transportuojami geriausiomis sąlygomis.

Raseinių žuvininkų asociacija įgyvendino vietos projektą „Žmogiškojo kapitalo profesinių gebėjimų ugdymas bei naujų profesinių žinių akvakultūros srityje įgijimas“

Raseinių žuvininkų asociacija sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Žmogiškojo kapitalo profesinių gebėjimų ugdymas bei naujų profesinių žinių akvakultūros srityje įgijimas“ pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“. Projekto tikslas – mokymo visą gyvenimą skatinimas bei naujų profesinių žinių akvakultūros srityje įgijimo skatinimas, organizuojant mokymus. Suorganizuoti 3 mokymų renginiai temomis: 1 diena, 8 val. – tema „Tvenkininės žuvininkystės ūkių žuvų bakterinės ir virusinės ligos, nustatymo metodika ir prevencija“, 1 diena, 8 val. – tema „Tvirto bendradarbiavimo darbe principai ir jų stiprinimas“ bei 1 diena, 8 val. – tema „Komunikacija ir probleminės situacijos“. Apmokyti 25 mokymo dalyviai, dirbantys akvakultūroje (kiekviename mokymo renginyje).

Raseinių žuvininkų asociacija įgyvendino vietos projektą „Vietinės reikšmės kelio 0,750 km atkarpos infrastruktūros sutvarkymas“

Raseinių žuvininkų asociacija sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Vietinės reikšmės kelio 0,750 km atkarpos infrastruktūros sutvarkymas“ pagal VPS priemonę „Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“. Projekto tikslas – pagerinti kelio dangos kokybę, rekonstruojant 0,750 km ilgio vietinės reikšmės kelio atkarpą. Išasfaltavus 0,750 km kelio atkarpą, pravažiavimas tapo saugesnis ir greitesnis.

Raseinių žuvininkų asociacija įgyvendino vietos projektą „Mokslo bei technikos žinių akvakultūros srityje įgijimas“

Raseinių žuvininkų asociacija sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Mokslo bei technikos žinių akvakultūros srityje įgijimas“ pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“. Projekto tikslas – mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos pavyzdžių bei naujų profesinių gebėjimų akvakultūros srityje įgijimas, organizuojant mokymus. Suorganizuoti 3 mokymų renginiai temomis: 2 teorinius mokymus temomis: 1 diena, 8 val. – tema „Žemdirbystė žuvininkystės tvenkiniuose, sukuriant natūralų planktoną“, 1 diena, 8 val. – tema „Kultūros, atspariausios ligoms ir gerinančios dirvožemio savybes“, bei 1 diena praktinių mokymų, parenkant tinkamą techniką (traktorių, skutiką ir sėjamąją), 8 val. – tema „Kaip paruošti žemę sėjai žuvininkystės tvenkiniuose“. Apmokyti 26 mokymo dalyviai, dirbantys akvakultūroje (kiekviename mokymo renginyje).

UAB „NS Trading“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos gamybos bazės modernizavimui“

UAB „NS Trading“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos gamybos bazės modernizavimui“ pagal VPS priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Projekto tikslas – tapti dar labiau konkurencinga, modernia, nuolat geresnės pozicijos siekiančia žuvų perdirbimo gamybos įmone, sukurti papildomas darbo vietas. Projekto tikslas pasiektas, į žuvies perdirbimo cechą UAB „NS Trading“ įsigijo kaulų traukimo įrangą. Įsigyta nauja inovatyvi įranga padeda įmonei plėsti gamybos paslaugų apimtis, užtikrinamas efektyvus įsigytos įrangos panaudojimas, gerinant darbuotojų darbo sąlygas. Dėl kaulų traukimo įrengimo privalumų ir techninių galimybių šį technologinį procesą atlikti prieš lašišos filė sūdymą ir rūkymą, filė perdirbama į naujus pjaustytos Premium (aukščiausios kokybės) klasės produktus.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Akvakultūros ūkio tobulinimas ir modernizavimas“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Akvakultūros ūkio tobulinimas ir modernizavimas“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, gerinant akvakultūros produktų kokybę, kuriant papildomą darbo vietą. Projektu modernizuoti žuvų auginimo rezervuarai, esantys Palovaičio k., Raseinių r. sav. Atliktas gyvos žuvies rezervuarų paprastasis remontas bei pritaikytos naujausios technologijos, sukurtas švaresnis ir konkurencingesnis produktas.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros ūkio ir produktų kokybės gerinimą“

UAB „Raseinių žuvininkystė“ sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros ūkio ir produktų kokybės gerinimą“ pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Projekto tikslas – tapti dar labiau konkurencinga akvakultūros įmone, įsigyjant modernią įrangą, sukuriant naują darbo vietą, gerinant saugos ir darbo sąlygas. Įgyvendinant projektą, įsigyta automatinė grūdų transportavimo įranga (6 vnt.), plastikiniai pontonai (10 vnt.), automatinis kelio barjeras bei stogo ir sienų sistema.

Raseinių žuvininkų asociacija įgyvendino vietos projektą „Visuomenei skirtos infrastruktūros sutvarkymas Palovaičio tvenkinių teritorijoje“

Raseinių žuvininkų asociacija sėkmingai įgyvendino vietos projektą „Visuomenei skirtos infrastruktūros sutvarkymas Palovaičio tvenkinių teritorijoje“ pagal VPS priemonę „Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“. Projekto tikslas – sutvarkyti infrastruktūrą, esančią Plovaičio tvenkiniuose, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, atliekant kelio kapitalinį remontą. Atliktas kelio, kuris yra ant tarp tvenkinių esančios sankasos, kapitalinis remontas, išasfaltuota 740 m kelio atkarpa.

© 2023