Informacija apie einamuosius projektus

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros produktų perdirbimą“. Projekto tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, įsigyjant akvakultūros produktų perdirbimui skirtą įrangą, įvedant naują produktą, kuriant naują darbo vietą. Buvo įsigyta nauja įranga – termoformavimo mašina ir sukurtas naujas produktas: skrostas karpis. Su nauja įranga žuvis supakuojama, formuojant indelius iš plėvelės ir užlydant juos specialiai skirta užlydymo plėvele. Nauja įranga teigiamai veikia ir darbuotojų saugos, higienos, sveikatos bei darbo sąlygas. Įgyvendinus šį projektą buvo pasiekti visi iškelti tikslai ir uždaviniai – įsigyta nauja, akvakultūros produktų perdirbimui skirta, įranga, užtikrintas efektyvus įsigytos įrangos panaudojimas, gerinantis darbuotojų darbo sąlygas, sukurta nauja darbo vieta, investicijos skirtos produktų inovacijai.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio modernizavimui“. Projekto tikslas – konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, naujos darbo vietos kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. Projekto metu įsigyta šiuolaikiška, nauja ir visus europinius saugumo reikalavimus atitinkanti technika ir įranga: traktorius, diskinis skutikas, sėjamoji, trąšų barstytuvas bei stebėjimo kameros. Įgyvendinus šį projektą buvo pasiekti visi iškelti tikslai ir uždaviniai – paskatintas įmonės gamybos potencialas, panaudojant naujas, aplinkai nekenksmingas ir saugias technologijas, modernizuota įmonės techninė bazė, paįvairinta įmonės veikla.

© 2020